Pestish הינה מערכת לתיעוד ממצאי ניטור של מכרסמים וחרקים
Pestish היא מערכת "ענן" אינטרנטית מלאה וניתנת לשימוש על פיסי, טאבלט וסלולאר.
לדף המוצר
לאתר התוכנה