J AUDIT

המערכת תומכת בפעילות הניהול של אבטחת איכות ובטיחות על פי תקני ISO השונים

המערכת מאפשרת תיעוד כל ההליכים הנדרשים על פי תקנים בינלאומיים, מעקב אונליין ע"י כל גורמי הבקרה המעורבים, הפקת דוחות ביצוע שונים ועוד.

המערכת משפרת ללא הכר את תהליכי הניהול והבקרה, מאפשרת מעקב לאחור בכל עת ומקצרת זמני בצוע.

לאתר J Audit

שם
טלפון
דואר אלקטרוני
תוכן ההודעה

contact@pythagor.co.il