Little Prince

המערכת תומכת בפעילות  הסריקה של מערכות אולטראסאונד לבדיקות הריון שונות, סריקה מוקדמת ומאוחרת ועוד.

המערכת מאפשרת תיעוד כל המידע הנדרש, אחסנתו ואיחזורו בבוא העת, הפקת תקליטור לפציינטית ועוד.

המערכת משפרת את תהליכי הניהול והבקרה, מאפשרת מעקב לאחור בכל עת ומבטיחה קיומם של מסמכים נדרשים בעת כשל, להגנה נאותה מפני תביעות על רשלנות רפואית

שם
טלפון
דואר אלקטרוני
תוכן ההודעה

contact@pythagor.co.il