D-COLLECT

חדש!
D-COLLECT

תוכנת איסוף נתונים מרצפת הייצור של פיתגור
אידיאלית למיישמי תקני HACCP + BRC
מתאימה לכל מי שקצו בהררי הניירת והתיקיה

  • פועלת על ה"ענן"
  • רצה על חומרה משולבת הכוללת:
    • עמדת PC נייח ו/או
    • מחשב טאבלט ו/או
    • סמארטפון

    להמשיך לקרוא