J Audit

המערכת תומכת בפעילות הניהול של אבטחת איכות ובטיחות על פי תקני ISO השונים.

המערכת מאפשרת תיעוד כל ההליכים הנדרשים על פי תקנים בינלאומיים, מעקב אונליין ע"י כל גורמי הבקרה המעורבים, הפקת דוחות ביצוע שונים ועוד.

המערכת משפרת ללא הכר את תהליכי הניהול והבקרה, מאפשרת מעקב לאחור בכל עת ומקצרת זמני בצוע.